Home / Giáo dục (page 2)

Giáo dục

Cuộc sống sinh viên tại đại học Yonsei

Cuộc sống sinh viên trường đại học Yonsei Hàn Quốc Một số lượng lớn các chương trình đại học Yonsei, bao gồm UIC, ASD, và GSIS (tại Seoul và YIC) có học bổng học phí rộng rãi cho sinh viên quốc tếdu học hàn quốc bao gồm học phí và ăn …

Read More »

Về bảng xếp hạng các trường đại học tại Hàn Quốc

Các trường đại học ở Hàn Quốc Hiện nay có hơn 370 nhà cung cấp giáo dục đại học của Hàn Quốc chính thức, trong đó có 179 trường đại học hàn quốc tư nhân và 43 trường đại học quốc gia Hàn Quốc. Đất nước này tự hào có không …

Read More »