Home / Giáo dục / Học sinh và du học sinh tại trường đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc

Học sinh và du học sinh tại trường đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc

Học sinh và du học sinh Hàn Quốc tại đại học Quốc gia Seoul
Tính đến 01 tháng tư năm 2016
Số Học sinh  Ghi Danh 28.630
Sinh viên đại học và du học sinh du hoc han quoc hệ đại học 16.511
Học sinh Tốt nghiệp  trong chương trình của Thạc sĩ  8283
Học sinh Tốt nghiệp  trong chương trình Tiến sĩ 3836
Số trao đổi học sinh quốc tế du học Hàn Quốc 737 (tháng một-Tháng Mười Hai năm 2015)
Sinh viên đại học 552

Kết quả hình ảnh cho seoul university
Học sinh Tốt nghiệp  trong chương trình thạc sĩ 178
Học sinh Tốt nghiệp  Chương trình  tiến sĩ 7
Số học sinh trong các chương trình đào tạo ngôn ngữ du học tiếng Hàn 3988 (tháng một-Tháng Mười Hai năm 2015)
Chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc 3988
Ngân sách Đại học
Ngân sách cho năm 2016, đơn vị: triệu KRW
Đại học Ngân sách 784.461
đóng góp 179.390
Đối tác quốc tế
Tính đến ngày 01 tháng 4 2016
HIỆP ĐỊNH CHUNG HIỆP ĐỊNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN du học hàn quốc
ĐẠI HỌC CẤP 281 tổ chức tại 56 quốc gia 219 tổ chức ở 48 quốc gia
CAO ĐẲNG CẤP 736 tổ chức tại 61 quốc gia 447 tổ chức ở 48 quốc gia
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC GIÁO DỤC CẤP 203 tổ chức tại 35 quốc gia 41 trường ở 18 quốc gia
Cựu sinh viên
Số cựu sinh viên trường đại học quốc gia seoul: khoảng 330.000

Kết quả hình ảnh cho seoul university
Tòa nhà Thư viện
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015
Sách (bao gồm cả sách điện tử) 5.015.649
Tạp & Báo chí 101.984
Vật liệu không phải sách 225.469
Campus trường đại học Quốc gia Seoul
Tính đến ngày 01 Tháng Tư năm 2016
GWANAK CAMPUS: diện tích 4109 các tòa nhà 223
YEONGEON CAMPUS: diện tích 91 các tòa nhà 26
SUWON CAMPUS: diện tích 117 các tòa nhà 38
PYEONGCHANG CAMPUS: diện tích 2755 các tòa nhà 85